Välkommen till MyGothia Finland

Kontrollera om ditt ärende fortfarande är aktivt eller om inkasso har avslutats.

Välj önskad inloggningsmetod

Logga in med BankId

Inloggningsmetod företag

Ange ditt aktnummer och organisationsnummer